Campagne

Campagne 3maalO vraagt aandacht voor gevolgen ouderdomsdoofblindheid

De campagne 3maalO van de Oogvereniging en diverse samenwerkingspartners vraagt aandacht voor de gevolgen van ouderdomsdoofblindheid. Deze combinatie van slechter horen en zien op latere leeftijd komt meer en meer voor nu mensen steeds ouder worden. 3maalO staat voor: Ouderen, Oren en Ogen.

Een dubbel-zintuiglijke beperking bij ouderen wordt vaak gemist of verkeerd geïnterpreteerd (bijvoorbeeld als dementie) door de omgeving en door de zorg. Ouderdomsdoofblindheid is ingrijpend en kan tot een isolement leiden: mensen voelen zich buitengesloten doordat ze niet adequaat meer kunnen reageren op hun omgeving en dus niet meer kunnen meedoen in de samenleving. Doelen van de campagne 3maalO: bekendheid geven aan ouderdomsdoofblindheid, omgangstips geven aan de omgeving en ouderen met een beperking in horen en zien regie in eigen handen geven én laten houden.

Voorlichting

Enthousiaste, getrainde ambassadeurs van de Oogvereniging die zelf een beperking in horen en zien hebben, werken in dit project samen met professionals van Bartiméus, HoorMij, ouderenbonden en de Oogvereniging zelf. Deze ambassadeurs geven (online) voorlichting aan ouderen, hun naasten en aan leerlingen en professionals in de zorg. Tijdens deze bijeenkomsten willen we mensen bewust maken van symptomen van doofblindheid en van de gevolgen voor het dagelijks leven. We geven tips die ouderen de mogelijkheid geven om de regie te nemen en vast te houden en laten familie en (toekomstige) verzorgenden zien hoe je het beste om kunt gaan met mensen met ouderdomsdoofblindheid.

Filmpje

Daarnaast komt er een voorlichtingsfilmpje en een ‘factsheet’ dat aangeeft wat ouderdomsdoofblindheid inhoudt en tips geeft aan professionals en naasten. Het filmpje van ongeveer 1 minuut kunnen mensen bekijken aan het begin van de (online) bijeenkomst. Het wordt ook meegestuurd met de uitnodiging om organisaties over te halen de voorlichting te laten plaatsvinden. Ook kan het verspreid worden in de media. Verder is het de bedoeling om 1 of 2 ambassadeurs te laten vertellen over ouderdomsdoofblindheid in de regionale en nationale media.

Doelen voor 2021

We willen begin 2021 serieus starten met de campagne 3maalO. Dit willen we doen het laten maken van bovengenoemd filmpje en door online lessen te geven aan opleidingen in de zorg. Ook willen we in de media vertellen wat doofblindheid inhoudt en willen we de 2 publicaties over ouderdomsdoofblindheid van de Oogvereniging en Bartiméus promoten

Het boek Ongehoord & Ongezien bestaat uit een mix van praktische achtergrondinformatie en tips over slecht horen en zien op latere leeftijd. Dit boek is te bestellen via: https://bit.ly/3oiyDld. Het boek Ouderen die moeite hebben met zien en horen. Praktische adviezen voor (het werken met) ouderen met slechter zicht én gehoor, is bedoeld voor professionals in de ouderen- en gezondheidszorg. Ook ouderen zelf en hun familie en vrienden kunnen veel aan deze handleiding hebben. Deze uitgave is te bestellen via: https://bit.ly/35vfh3P.  

Ondersteunen of meedoen?

Misschien ziet u het wel zitten om mee te doen, of kent u iemand met een auditieve en visuele beperking die samen met u een onlinebijeenkomst wil volgend. Misschien werkt u in een omgeving waarin een online workshop over ouderdomsdoofblindheid past? Of weet u een fonds dat ons kan ondersteunen, of misschien wilt u zelf doneren? We horen het graag! Neem contact met het  3maalO-team op via de mail: 3maalO@oogvereniging.nl