Ouderdomsdoofblndheid

Ouderdomsdoofblndheid, wat is dat?

Op latere leeftijd slecht gaan horen én zien.
Of spreken we liever over beperkingen in het horen én zien. Misschien toch maar spreken van auditief-visueel beperkt of andersom, dus visueel-auditief beperkt. Het gaat allemaal om ouderen die niet gehoord en gezien worden. In veel gevallen denkt men zelfs dat er sprake van dementie zou kunnen zijn. En dat is jammer.

Ruim 80.000 tachtigplussers zijn slechter gaan horen én zien. Maar de groep ouderen die hier mee geconfronteerd worden, is vele malen groter. Want bij welke leeftijd begint het ouderdomsdoofblindheid dan? Er wordt gesproken over twee groeperingen, jonge ouderen vanaf 55 jaar en oude ouderen vanaf 70 jaar. En men wordt steeds ouder.

De definitie van doofblindheid

Doofblindheid is een combinatie van
slechthorend-/doofheid én slechtziend-/blindheid.
Van slechthorendheid wordt gesproken als je minder hoort dan 35 decibel. Dit betekent dat je het bijvoorbeeld niet meer hoort als er gefluisterd wordt. En bij 50 decibel verlies hoor je het aanslaan van de koelkast niet meer of een voorbij rijdende auto.
En van slechtziendheid spreekt men dat het zicht niet of nauwelijks te corrigeren is met een bril. Het zicht is minder dan 30%, bijvoorbeeld dat alles wazig is, en/of een gezichtsveld kleiner dan 30 graden. Dan zie je alleen het midden van het beeld en is de zijkant, bovenkant, onderkant weggevallen.

Gevolgen en zelfregie

Je hoort iets, maar je weer niet wie, wat en waar het is, want je ziet het ook niet goed. Dat is een zeer ongemakkelijk gevoel en soms zelfs een angstig gevoel. Dat heeft een behoorlijke impact op het leven van de oudere zelf, maar ook op die van de directe omgeving, de mantelzorgers, de verzorgenden. Want het is niet duidelijk waarom de persoon niet meer reageert. Het is niet duidelijk wat de persoon nog wel of niet hoort of ziet. De gedachte dat men aan het dementeren is vrij snel gezegd. De eenzaamheid komt hier om de hoek kijken,
depressie, geen levenslust meer hebben. Omdat er weinig interactie kan ontstaan, bestaat het gevaar van betutteling, het voor de ouderen denken, regelen, handelen. Waar is dan de zelfregie?.

Regie in eigen handen houden én laten houden.

Daarom is er deze campagne 3 maal O opgezet en zijn er een aantal ambassadeurs die voorlichting kunnen en willen geven. Voorlichting die ouderen de mogelijkheden om zelfregie terug te nemen of vast te houden en tegelijk de omgeving tips en ondersteuning kunnen geven.