Charlotte van de Molengraft

Charlotte van de Molengraft stelt zich voor.

Ik ben slechthorend geboren en dat werd op mijn tweeja-rige leeftijd ontdekt. Vanaf mijn vijfde jaar draag ik hoor-toestellen. Nu heb ik aan twee kanten een cochleair im-plantaat, waardoor ik beter de spraak kan verstaan en vooral richting kan horen waar dat geluid vandaan komt..

Mijn man en ik hebben 4 gezonde kinderen, 2 schoon-dochters en 2 kleinkinderen. Ik heb een schat van een ge-leidehond, waardoor ik zelfstandig kan reizen.

Sinds de jaren negentig ben ik vrijwilliger binnen de doof-blindenwereld. Op dit moment ben ik voorzitter van de Oogvereniging OOR&OOG en samen met de teamleden zetten wij ons in om de belangen te behartigen van men-sen met doofblindheid, zowel voor jongeren als voor ou-deren.

Door mijn eigen ervaringen ben ik goed in staat om te vertellen wat het betekent om doofblindheid te hebben. Momenteel zet ik me graag in voor herkenning, erkenning en vooral begrip voor ouderen die op latere leeftijd slecht gaan horen èn zien.

Ik ben graag bereid om een presentatie te komen geven over ouderdomsdoofblindheid.
Mail: 3maalO@doofblinden.net