Hoe zijn we gekomen tot de campagne ‘3 maal O’?
Dan moeten we beginnen bij Harrie Overdijk, hij was
een gewaardeerd bestuurslid van Oogvereniging OOR&OOG..
Helaas is Harrie in december 2015 op 61 jarige leeftijd overleden aan longkanker. Hij heeft een legaat nagelaten aan bovenstaande vereniging. Het bestuur wilde iets met het legaat doen. Aangezien Harrie zich inzette voor mensen die op latere leeftijd slecht gaan horen en zien was het een goed idee hierop voort te borduren.

Boek

Er werd een werkgroep opgezet waarin Charlotte van der Molengraft, voorzitter Oogvereniging OOR&OOG en Helma Pascaud-Overdijk, zus van Harrie Overdijk zitting hadden.
In samenwerking met journalist Joke van der Leij en medewerker van de Oogvereniging Ellen van Herk is een boek samengesteld ‘Ongehoord & Ongezien’.
Dit bijzondere boek met een vleug humor bevat interviews van oudere mensen met een auditieve/visuele beperking, mantelzorgers, zorgverleners, tips voor de ouderen zelf om de regie in eigen hand te houden en tips voor de zorg om deze zintuiglijke beperkingen te herkennen.

Symposium

Het boek moest gelanceerd worden, dat gebeurde op een fantastisch symposium ‘Als horen en zien je vergaan’. Het eerste exemplaar van het boek werd aan de heer Jan Terlouw overhandigd. Tijdens dit symposium kwamen een aantal sprekers aan het woord zoals de heer Koos Meure, een ervaringsdeskundige, die ook is geïnterviewd voor het boek. Mevr. dr. Anna van Daalen, specialist ouderengeneeskunde. Professor dr. Joris P.J.Slaets, hoogleraar in ouderengeneeskunde en natuurlijk de heer Jan Terlouw zelf met zijn beschouwing over zijn bekende ‘touwtje uit de brievenbus’.

Campagne

Het symposium was een groot succes en het boek weet veel mensen te bereiken. Hiermee stopt het niet want er moet meer gedaan worden.
Door middel van campagne ‘Aandacht voor de 3 O’s’, wil Oogvereniging OOR&OOG ouderdomsdoofblindheid meer bekendheid geven.

 

Foto: Jan Terlouw met boek heeft het woord.
Foto: Jan Terlouw met boek heeft het woord.