Na het symposium ‘Als horen en zien je vergaan’ in 2019 is nu de campagne “3 maal O” van start gegaan. Met deze campagne vragen we aandacht voor ouderdomsdoofblindheid.

Samen met instellingen die te maken hebben met doofblinde ouderen organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor personeel, mantelzorgers en de oudere doofblinden zelf. Centrale vraagstelling is: hoe kun je, als je minder gaat zien en horen, ook nu de regie over je eigen leven blijven voeren en, wat is daarvoor nodig?

Tijdens deze bijeenkomsten geven mensen met doofblindheid vanuit hun eigen ervaringen uitleg over:

  • Wat het betekent om zowel minder te gaan horen als minder te gaan zienop oudere leeftijd,
  • Wat het efect is op je dagelijks funktioneren
  • Hoe je de effecten als oudere zelf kan onderkennen
  • En hoe je alsomgeving doofblindheid kunt onderscheiden van andere ouderdomskwalen als dementie

Ook laten we de niet-doofblinde aanwezigen met oordoppen en een speciale bril zelf even ervaren hoe het is om doofblind te zijn. Wat krijg je nog mee van wat er om je heen gebeurt? Kun je een kopje koffie inschenken zonder knoeien? Kun je iemand vinden die je zoekt? Weet je nog wel of iemand tegen jou praat of tegen degene naast je?!
Dit kan confronterend zijn maar onze ervaring leert dat er ook gelachen wordt op dit soort momenten.

Uiteraard kunnen we onze bijeenkomsten richten naar de vraag en behoeftes van de aanwezigen.

We hebben praktische informatie over hulpmiddelen en instanties die het leven met deze twee beperkingen kunnen vergemakkelijken. Denk aan audiologische centra en het gebruik van schrijftolken. En natuurlijk ons boek: als Horen en zien je vergaat.

De bijeenkomsten worden geleid door een doofblinde samen met een mantelzorger of professional. Zij delen ieder vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid hun kennis en ervaring met u.

Met deze bijeenkomsten zult u niet altijd pasklare antwoorden krijgen op al uw vragen. Wel krijgt u, naar wij denken, bruikbare tips en inspiratie om doofblindheid beter te kunnen hanteren en het leven daarmee, meer te leven.