ZIEK, OUD, BEPERKT EN ZELFREGIE?

‘Je moet de mensen zelf regie laten houden, ziek, oud of beperkt, dat geeft ze eigenwaarde’. Vandaag 12 november gaan William, ambassadeur en ik, ervaringsdeskundige ons verhaal doen over (ouderdoms)doofblindheid. De luisteraars zijn een groep vrijwilligers die terminaal zieke mensen ondersteunen in de thuissituatie en in zorginstellingen. De coördinator, Annette, van deze groep mensen isContinue reading ZIEK, OUD, BEPERKT EN ZELFREGIE?