Foto: Cover: Ongehoord en Ongezien "Ouderdomsdoofblindheid"

 

“Oud worden is leuk, oud zijn niet altijd.”

“Ouderdom komt met gebreken”.
Hoe vaak horen we dat niet?

Ouderdomsdoofblindheid wordt niet gehoord, gezien of onderkend.

Op latere leeftijd slecht gaan horen én zien valt niet mee. En zeker als het ook nog eens niet onderkend wordt. Het heeft namelijk in-vloed op het leven voor de ouderen zelf en voor hun directe omge-ving.

Wat is ouderdomsdoofblindheid? Wat betekent het als zowel het gehoor als de visus niet meer goed functioneren? En natuurlijk is het niet zo dat het gaat over helemaal doof en blind zijn. Hier zit-ten vele gradaties in. Lees er hier meer over.

Het slecht gaan horen én zien op latere leeftijd heeft een grote im-pact op zijn/haar leven als ook op familie, mantelzorgers, verzor-genden. Het is van belang dat ouderen de regie in hun eigen hand kunnen houden! En aan de andere kant is het ook belangrijk dat de directe omgeving hier een actieve rol in heeft.
Hier willen we in het hele land aandacht voor vragen.
Daarom is deze campagne 3 maal O gestart. Klik hier om er meer over te lezen.

Campagne voeren, hoe doen we dat?
Daar hebben we ambassadeurs voor nodig, ambassadeurs die in hun eigen omgeving iets voor de campagne willen doen. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 


NIEUWS:


ERVARINGSVERHALEN:


Contact

Misschien ziet u het wel zitten om mee te doen, of kent u iemand met een auditieve en visuele beperking die samen met u een onlinebijeenkomst wil volgend. Misschien werkt u in een omgeving waarin een online workshop over ouderdomsdoofblindheid past? Of weet u een fonds dat ons kan ondersteunen, of misschien wilt u zelf doneren? We horen het graag! Neem contact met het 3maalO-team op via de mail: 3maalO@oogvereniging.nl